The Last of Us รอบปฐมทัศน์ อาจมีการขยายและอธิบายรายละเอียดในหลาย ๆ ช่วงเวลาจาก PlayStation classic ซึ่งเป็นพื้นฐาน แต่ The Last of Us ตอนที่ 2 นั้นค่อนข้างถูก จำกัด ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเกมมากน้อยเพียงใด

ในขณะที่คุณจะพบในบทสรุปของเราเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเกมกับรายการทีวี อย่างไรก็ตาม ‘Infected’ ยังคงมีจังหวะของเรื่องราวและความเบี่ยงเบนที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ – และควรค่าแก่การให้ความสนใจ

Recommended Posts