หากคุณอ่านตอนพิเศษ one-shot ของ Marvel Comics เรื่อง Timeless #1 ของวันที่ 28 ธันวาคม เรายังคงไม่รู้ว่า ‘Missing Moment’ คืออะไรที่ Kang the Conquerer กำลังไล่ตาม แต่เรารู้ว่ามันจะเป็นศูนย์กลางของชื่อเรื่อง Avengers เมื่อ เกือบจะเปิดตัวอีกครั้งพร้อมกับทีมสร้างสรรค์ใหม่ (และโลโก้ใหม่/เก่า) ในปี 2566

Marvel ได้เผยแพร่หน้าสุดท้ายของ Timeless ให้กับสื่อมวลชน โดยระบุว่า “The Quest for the Missing Moment Continues in 2023 in The Avengers” โดยมี “The Avengers” เป็นโลโก้ที่ใช้ในปี 1985 ถึง 1989 เริ่มต้นด้วย Avengers #256 .

ทีเซอร์อันดับ 1 ตลอดกาล (เครดิตรูปภาพ: Marvel Comics)

(เปิดในแท็บใหม่)

แม้จะมีการหยอกล้อ แต่ Timeless อาจเสนอสมมติฐานที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับอนาคตของอเวนเจอร์ส

Recommended Posts