ในช่วงตัวอย่างยาวของ Pokemon Scarlet และ Violet เมื่อวานนี้ Nintendo ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่และเพื่อนใหม่ที่กำลังเดินทางไปยังชื่อที่จะมาถึง แต่สำหรับฉัน ดาราของรายการคือ Pokedex โฉมใหม่

ประมาณเจ็ดนาทีในตัวอย่างด้านล่าง Pokemon Scarlet และ Violet ได้เปิดเผย Farigiraf ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของ Girafarig ของ Gold และ Silver เช่นเคย เอกสารของโปเกมอนตัวใหม่หมายถึงรายการใหม่ใน Pokedex ระดับภูมิภาคซึ่งตัวอย่างเปิดเผยว่ามีการยกเครื่องภาพที่น่าประทับใจอย่างมาก

Recommended Posts