Microsoft อาจกำลังพิจารณาบริการสมัครสมาชิก Xbox Game Pass ในระดับที่ถูกกว่าเพื่อแลกกับการแสดงโฆษณาและระงับการเผยแพร่ของบุคคลที่หนึ่งเป็นเวลาสูงสุดหกเดือนสำหรับผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมต่ำกว่า

ข่าวดังกล่าวมาจากแบบสำรวจผู้เล่น (ยังไม่ได้รับการยืนยัน) ซึ่งภาพหน้าจอถูกโพสต์ รีเซ็ตยุค (เปิดในแท็บใหม่). ตามโปสเตอร์ เพื่อนของพวกเขาได้รับการสำรวจโดย Microsoft และขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการสมัครสมาชิก “สมมุติฐาน” สองบริการ โดยบริการหนึ่งจะให้บริการสำหรับครอบครัว และอีกบริการหนึ่งสำหรับผู้ใช้รายเดียวในอัตราส่วนลด (ขอบคุณ , วีจีซี (เปิดในแท็บใหม่)).

Recommended Posts