นี่คือจุดสิ้นสุดของยุคคราโค?

ในช่วงฤดูร้อนปีหน้า Marvel จะเข้าสู่บทต่อไปของเทพนิยายที่เริ่มต้นด้วย House of X/Powers of X ในปี 2019 ต่อใน ‘Dawn of X’ ในปี 2020 จากนั้นเป็น ‘Reign of X’ ในปี 2021 และเข้าสู่ ยุคบรรณาธิการ ‘Destiny of X’ ในปัจจุบัน – ด้วยบทต่อไปที่ชื่อว่า ‘Fall of X’ ตามที่เปิดเผยในแผง Marvel House of Ideas ที่ New York Comic Con 2022Recommended Posts