“เราได้พยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้”

Recommended Posts