เป็นทางการ: Call of Duty: Modern Warfare 2 เป็นเกมที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปี 2022

นั่นเป็นไปตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเกม กปปส (เปิดในแท็บใหม่)ซึ่งได้สรุปความนิยมสูงสุดของปีที่แล้วตามข้อมูลการขาย

Recommended Posts