เตรียมตัวให้พร้อม ผู้เล่น Battlefield 2042: สิ่งต่าง ๆ กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในซีซัน 3

เปิดตัวในวันที่ 22 พฤศจิกายน ซีซันที่สาม – Escalation – นำเสนอเนื้อหาใหม่จำนวนมาก รวมถึงอาวุธใหม่ แผนที่ใหม่ และแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญคนใหม่ Rasheed Zain

Recommended Posts