Phil Spencer หัวหน้า Xbox ยืนยันว่า “ในเวลาที่ลูกค้าของเรามีความท้าทายทางเศรษฐกิจและไม่แน่นอนมากกว่าที่เคย เราคิดว่ามันไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องสำหรับเราในตอนนี้ที่จะขึ้นราคาคอนโซล”

ในการให้สัมภาษณ์กับ Squawk Asia ของ CNBC Spencer กล่าวว่าในขณะที่บริษัท “ประเมินธุรกิจของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ” และ “สามารถ[‘t] เคยพูด […] ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลย” ขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะติดตาม Sony และขึ้นราคาฮาร์ดแวร์Recommended Posts