Nintendo ขอโทษแฟน ๆ Bayonetta ในยุโรปที่ไม่ “ตอบสนองความต้องการ” สำหรับรุ่นทางกายภาพของเกม Bayonetta เกมแรก

คุณอาจจะจำได้ว่า รุ่นแรกของ Bayonetta Switch รุ่นวางจำหน่าย (เปิดในแท็บใหม่) บน Nintendo Switch ล่าช้าในยุโรป (เปิดในแท็บใหม่). แม้ว่าจะวางจำหน่ายตามแผนที่วางไว้ในภูมิภาคส่วนใหญ่ของโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา แต่ผู้เล่นในยุโรปและสหราชอาณาจักรได้ค้นพบในวันวางจำหน่ายว่าจะมีการเลื่อนออกไปจนถึง “ครึ่งแรกของเดือนตุลาคม”Recommended Posts