มีรายงานว่า Star Wars: Eclipse จะนำการแข่งขันใหม่ทั้งหมดมาสู่จักรวาล Star Wars

นั่นเป็นไปตามพ็อดคาสท์สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกล่าวว่า Star Wars: Eclipse (เปิดในแท็บใหม่) – คิดว่าจะเขียนโดย David Cage และ Adam Williams จาก Quantic Dream จะเน้นไปที่ตัวละครชื่อ Sarah ซึ่งเป็น “นักกีฬาอายุ 30 ปีและเป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์มนุษย์” ที่เรียกว่า The Zaraans

Recommended Posts