ในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ปกแบบต่างๆ ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นครั้งที่สองในเดือนมกราคมติดต่อกัน (เปิดในแท็บใหม่)Marvel Comics จะเริ่มปีใหม่ด้วยการสักการะปกที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยรูปแบบ “Classic Homage”, 25 ปกใหม่เอี่ยมโดยศิลปินร่วมสมัยที่ส่งส่วยให้ปกของอดีต “อัดฉีดด้วยความทันสมัยหรือเพียงแค่ยกย่องพวกเขา อิทธิพลจากการถ่ายทอดในรูปแบบศิลปะของตนเอง”

ผู้จัดพิมพ์ยังย่องเพื่อแสดงความเคารพต่อปกคลาสสิกที่ไม่ใช่ของ Marvel Universe เช่น Star Wars และ Strikeforce: Morituri #1

Recommended Posts