Blizzard ได้เผยแพร่ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับ Overwatch 2 เมื่อเปิดตัวในช่วงเบต้าก่อนหน้านี้ และผู้เล่นกลัวโอกาสของความสามารถแบบพาสซีฟใหม่ที่ทำให้ฮีโร่ DPS เร็วขึ้น

ใน Overwatch 2 แต่ละบทบาท – รถถัง การสนับสนุน และ DPS – ได้รับความสามารถแบบพาสซีฟ ในช่วงเบต้า ผู้เล่น DPS จะคงพลังสูงสุดไว้ 30% เมื่อสลับฮีโร่ พาสซีฟนั้นมีผลกับฮีโร่ทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงได้รับโทษน้อยกว่ามากสำหรับการสลับฮีโร่ ไม่ว่าคุณจะเล่นบทบาทใด

Recommended Posts