คุณต้องใช้หนวดพิษ Hogwarts Legacy สำหรับงาน Assignment 1 ของศาสตราจารย์ Garlick แม้ว่า Dogweed และ Deathcap จะจัดหาพืชและเมล็ดพืชที่คุณต้องการเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณแค่ต้องการทำเครื่องหมายงานมอบหมาย ‘รับและใช้หนวดพิษ’ ก็มีตัวเลือกที่สองคือ อาจเร็วกว่าสำหรับคุณ

มาดูกันว่าคุณสามารถหาหรือปลูกหนวดพิษได้ใน Hogwarts Legacy ซึ่ง Dogweed และ Deathcap อยู่ที่ไหน และคุณจะทำเครื่องหมายที่ Assignment ของศาสตราจารย์ Garlick ได้อย่างไร

Recommended Posts