สวยแต่เศร้า! ชมภาพมุมสูง พระเมรุมาศ สร้างใกล้เสร็จแล้ว!! (ชมภาพ)

พระเมรุมาศและอาคารประกอบสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว การสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีคืบหน้าในทุกส่วนและเกือบจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ งานสถาปัตยกรรมและงานประติมากรรมก็คืบหน้าไปได้ด อ่านเพิ่มเติม →