ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ไอจีขับร้องเพลง “ยามเย็น” พร้อมทรงแสดงท่าทางประกอบเพลงเหมือนกับในภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า!! (มีคลิป)

————–advertisements————– ————–advertisements————– ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ @nichax เป็นคลิปวิดีโอทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลง ยามเย็น พร้อมทรงแสดงท่าทางประกอบเพลงเหมือนกับในภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า ระบุข้อควา อ่านเพิ่มเติม →