สวยแต่เศร้า! ชมภาพมุมสูง พระเมรุมาศ สร้างใกล้เสร็จแล้ว!! (ชมภาพ)
พระเมรุมาศและอาคารประกอบสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว การสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีคืบหน้าในทุกส่วนและเกือบจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ งานสถาปัตยกรรมและงานประติมากรรมก็คืบหน้าไปได้ด้วยดีโครงสร้างของพระเมรุมาศประกอบด้วยบุษบก 9 ยอด ประดับตกแต่งด้วยพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ เหล่าทวยเทพและสัตว์หิมพานต์สถาปนิก กล่าวว่า พระเมรุมาศความสูง 50 เมตรได้รับการออกแบบให้เหมือนกับภูเขาล้อมรอบด้วยมหาสมุทร งานนี้จึงมีภาพจากมุมสูงของพระเมรุมาศมาให้ได้ชมกัน ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นความงดงามที่แสนเศร้าที่มา ภาพจาก [email protected]